کسب بالاترین سطح توانگری مالی(سطح یک) | بیمه پاسارگاد | وب سایت جذب و اعطاء نمایندگی رسمی بیمه عمر و تامین آتیه

کسب بالاترین سطح توانگری مالی(سطح یک)

برای چهارمین سال متوالی به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان