شرکت برتر کشور از نظر رشد سریع | بیمه پاسارگاد | وب سایت جذب و اعطاء نمایندگی رسمی بیمه عمر و تامین آتیه

شرکت برتر کشور از نظر رشد سریع

در رتبه بندی شرکت های برتر کشوراز سوی سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۹۲ (IMI-100)

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان