مقایسه بیمه عمر ایران با خارج از ایران

مقایسه بیمه عمر در ایران با خارج از ایران


بیمه های زندگی بیش از 58درصد پرتفوی بیمه ای جهان را بخود اختصاص داده و در برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی به بالای 70 درصد میرسد .این رقم در کشورمان کمتر از ده درصد پرتفوی صنعت بیمه میباشد.

 

 

اهمیت بیمه های عمر
1- فعال نمودن بازار سرمایه- ذخائر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه می توانند باعث رشد فعالیتهای اقتصادی ، سودآور ی و افزایش اشتغال  گردند.
2- تأثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد بحدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به رابطه یک به یک بین رشد بیمه های عمر و توسعه اقتصادی اشاره دارند.
3- برخورداری از تأمین های بیمه ای در قبال انواع خطرات از قبیل فوت، از کار افتادگی، پیری، بیماری، حوادث و سوانح، بیکاری، در راه ماندگی و ....
4- بیمه به عنوان یک نوع پس انداز 
5- تامین کننده سرمایه برای درامد بالقوه در آینده
6- انتفاع جامعه از عمل بیمه گری عمر

وضعیت بیمه های عمر در اقتصاد کشورها
- صنعت بیمه در جهان با رشد حدود 10% از سال 1950 به توسعه خود ادامه داده است که از رشد اقتصادی میانگین کشورها فزونی دارد. (UNCTAD، 1991). 
- قسمت عمده این توسعه در صنعت بیمه به رشد بیمه عمر در جهان مربوط می شود. میزان حق بیمه دریافتی صنعت بیمه عمر از حدود 2.1 درصد GDP جهان در سال 1984 به 4.2 درصد در سال 1996 و به 4.41 درصد در سال 2007 افزایش یافته است. (سالهای مختلف Swiss Re: Sigma) 
- در سال 2008 حق بیمه سرانه جهان 634 دلار بوده است در حالیکه از این میزان 370 دلار آن مربوط به بیمه عمر و مابقی 264 دلار آن به بقیه فعالیتهای بیمه ای غیر بیمه عمر مربوط می شود. به عبارت دیگر حدود 59درصد کل فعالیت صنعت بیمه به بیمه عمر مربوط می شود. در این سال ضریب نفوذ بیمه حدود 7.1در صد است که 4.1درصد آن مربوط به بیمه عمر و 2.9 درصد آن مربوط به غیر بیمه می باشد. (Sigma . No 8، 2009) وضعیت بیمه های عمر در ایران
ضریب نفوذ بیمه در کشور ما حدود 1.3 درصد است که سهم بیمه زندگی کمتر از 6.5 درصد کل بازار بیمه است. یعنی ضریب نفوذ بیمه عمر حدود 0.1 درصد می باشد. همچنین، حق بیمه سرانه بیمه عمر در جهان در سال 2008، حدود 370 دلار بوده که این رقم برای کشور ما کمتر از 4 دلار است. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

بررسی دلایل عدم رشد بیمه عمر در کشور و ارائه راهکارهای توسعه آن
- عوامل ساختاری
- عوامل اقتصادی 
- عوامل فرهنگی آموزشی و اجتماعی 
- عوامل مربوط به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه 


عوامل ساختاری
- اختلافات طبقاتی زیادی بین دهکهای جامعه وجود دارد واکثریت جامعه در سطح افراد کم درآمد و یا به عبارتی نسبتاً فقیر هستند و درصد بسیار کمی ثروتمند و مرفه و درصد کمی نیز در سطح متوسط قرار دارند.
- وجود بیمه های تأمین اجتماعی غیر اقتصادی برای کارگران و کارمندان  اثر نامطلوبی بر توسعه ی بیمه های عمر در کشور ما داشته است.
- نرخ حق بیمه ها ی عمر در شورای عالی بیمه تعیین میگردد و شرکتها بیمه مجبورند در نرخ حق بیمه ها و .... از قوانین موصوف تبعیت کنند. 

عوامل اقتصادی
- تورم 
- بیکاری و فقر
- سطح پایین درآمد
- تکفل بالا ( تعداد)
- قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری

عوامل فرهنگی آموزشی و اجتماعی
1- تقدیرگرایی که فرد را از هرگونه اقدام عقلایی دور نگه میدارد .
2- فرهنگ و دیدگاه کوتاه مدت در سرمایه گذاری و آینده نگری ، ریسک گریزی سطح پایین ،  عدم برنامه ریزی برای آینده
3- عدم درک مفهوم واقعی بیمه  و شناخت از مزایای بیمه عمر
4- سطحی بودن دانش بیمه

عوامل مربوط به شرکتهای بیمه
1- اصولاً نمایندگان و دلالان بیمه (کیفی) در رشد بیمه نقش مهمی ایفا میکنند.
2- نبود رقابت همه جانبه و اخلاق محور بین شرکتهای بیمه
3- عدم وجود تبلیغات و بازاریابی گسترده
4- حاشیه ماندن بیمه¬های عمر در ایران ، بازاریابی ضعیف بیمه گران و عدم بهره گیری از شیوه های نوین جذب مشتری
5- نبود شرکتهای بیمه عمر تخصصی

راهکارهای توسعه بیمه های عمر
- اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه بالاخص آیین نامه های مربوط به بیمه عمر (آئین نامه 60، 29، 13 54 و قوانین اتکائی)
- توسعه بیمه های عمر باتوجه به اصل 29 قانون اساسی ، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور ، فرامین ریاست جمهوری در تحول صنعت بیمه و....
- انعطاف شرکتهای بیمه در پرداخت مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاریها 
- تعیین پارامتر های مؤثر در محاسبات فنی حق بیمه های عمر شامل نرخ بهره فنی و هزینه ها.
- تشکیل شرکتهای بیمه عمر تخصصی 
- برای مقابله با عامل اقتصادی درآمد سرانه پایین طراحی بیمه های عمر با حق بیمه های کمتر برای مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
- توسعه  فرهنگ و اطلاع رسانی با توجه به وظایف حاکمیتی بیمه مرکزی
- توانمند سازی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه 
- ایجاد تنوع در نوع بیمه نامه ها با توجه به نیاز جامعه 
- حرکت  به سمت فضای رقابتی و رفع موانع آن 
- برنامه آماری  منسجم برای تجزیه و تحلیل موضوعات

چالشها:
- پایین بودن نرخ سود 15درصد در مقایسه با بازار
- عدم جذابیت در برخی از رشته های مورد عمل در این باب
- عدم وجود تنوع محصول در این رشته برای کلیه اقشار
- عدم وجودآموزش های تخصصی برای فروش این بیمه نامه ها
- عدم امکان پرداخت الکترونیکی اقساط
- کمرنگ بودن تبلیغات
- عدم امکان دقیق مشارکت در منافع و ابهام آن 
- محدودیت های قانونی در توسعه چارت سازمانی
- محدودیت های مالی
- محدودیت  در آیین نامه سرمایه گذاری و نا کارامدی مدیریتی و کارشناسی و عملکردی در این حوزه

 

منبع: انجمن حرفه ای صنعت بیمه

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان