استعلام انلاین

ابتدا وارد سایت http://bimehomrpasargad.com شده و در پروتال نمایندگان بر روی گزینه استعلام انلاین کلیک نمایید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان