تمدید دفترچه

ابتدا وارد سایت http://bimehomrpasargad.com شده و در پروتال نمایندگان بر روی گزینه تمدید دفترچه کلیک نمایید 

 
 
 
 
 
 
 
بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان