گروه مالی پاسارگاد

گروه مالی پاسارگاد

 • بانک پاسارگاد
 • شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
 • شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد ( فناپ)
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد
 • شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
 • شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 • شرکت لیزینگ پاسارگاد
 • شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
 • شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
 • شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
 • شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
 • شرکت مادر تخصصی(هلدینگ)توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
 • شرکت ساختمان شهرسازی هشتم
 • شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
 • شرکت مبنای خاورمیانه
 • شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
 • بیمه اتکایی ایرانیان
 • شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
 • پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
 • دانشگاه خاتم
 • شرکت نسیم سلامت پاسارگاد
بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان