لزوم همکاری صنعت بیمه با مقررات جهانی

صنعت بیمه ایران برای استفاده از فرصت­ های بالقوه در دوران جدیدی که پیش روی دارد، ناگزیر از همراهی و همراستایی با مقررات جاری جهانی است، امری که درک از محیط قانونی کسب و کار و امکان تبعیت از مقررات را برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت­ های متمایل به همکاری با صنعت بیمه ایران، فراهم می ­آورد و هزینه همکاری با ایشان را برای شرکت­های بیمه ایرانی، کاهش می­ دهد.

 در روند همگرایی مقررات مختلف بین­ المللی، شاید چارچوب مبتنی بر ریسکی که کمیته نظارت بر بانکداری بازل با عنوان Basel ll در صنعت بانکداری معرفی کرد- اگر چه در صنعت بانکداری Basel III نیز بعدتر معرفی گردید-، مهمترین چارچوبی بوده باشد که در همگرایی مقررات بیمه ­ای مورد توافق قرار گرفته است. این چارچوب دارای سه رکن است که به ترتیب "الزامات کمی"،" بررس ی­های نظارتی" و "افشا و گزارشگری مالی" را شامل  می ­شوند. در پیاده سازی رکن سوم در بیمه،  قانونگذاران صنعت بیمه می ­بایست رژیم نظارتی خود را بر مبنای افشای بیشتر اطلاعات شرکت­ های بیمه،­ به شیوه ه­ای که قابلیت مقایسه را امکان­پذیر سازد، به انضباط بازار کمک نماید و استفاده از استانداردهای بین­المللی حسابداری را مدنظر قرار دهد، تنظیم نمایند. باید توجه داشت که Basel ll تنها به الزامات در خصوص سرمایه بسنده نمی­ کند و مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی از موضوعاتی است که در این چارچوب دارای اهمیت ویژه است. موضوعاتی که در مقررات بیمه در ایران،  به تازگی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.

در تلاش برای همگرایی مقررات بیمه ­ای، انجمن بین­ المللی ناظران بیمه IAIS تلاش بسیاری در ترویج رویکرد Basel ll داشته است. این سازمان که نهادهای ناظر 190 کشور را به عضویت دارد، مجموعه­ ای از اصول جامع بیمه ای را تدوین کرده است که کشورهای مختلف، امکان الگوبرداری از آنها را در تدوین رژیم نظارتی خود دارند. این پروژه عموما به عنوان Solvency II شناخته شده است. تدوین چارچوب­ نظارت و ارائه برنامه­ های نظارتی، داشتن رویه ­های مدون و راهنماهای نظارتی برای تبعیت ساده از مقررات و اتخاذ رویه پیش­گیرانه در خصوص ریسک­ هایی که ممکن است ادامه فعالیت شرکت­ های بیمه را مختل سازد و یا ریسک­ هایی که از سوی شرکت­ های بیمه بر سایر ذینفعان بار شود، موارد مهم دیگری است که به آنها پرداخته شده است.

 در اتحادیه اروپا حمایت کامل از رویکرد انجمن بین­ المللی ناظران بیمه IAIS وجود دارد. اما پیروی از اصول ارائه شده توسط این سازمان امری داوطلبانه است، مدت­ها به طول خواهد انجامید تا این اصلاح مقرراتی به سرانجام برسد. بنابراین اتحادیه اروپا رژیمی مشابه Basel ll  در بیمه را اتخاذ کرد. این رژیم نیز نام Solvency II را به خود اختصاص داد. EU Solvency ll Directive ، بر خلاف نامش تنها به الزامات سرمایه شرکت­ های بیمه اکتفا نمی­ کند و علاوه بر اینکه 14 سند بیمه ­ای سابق اتحادیه اروپا را در یک سند بیمه­ ای واحد تجمیع می­ کند، به تعیین الزاماتی در خصوص مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین­ المللی حسابداری می­ پردازد.

در صنعت بیمه ایران گذار از نظام تعرفه ای به نظام غیر تعرفه ­ای، و تدوین آیین نامه ­هایی نظیر " نحوه محاسبه و نظارت برتوانگری مالی موسسات بیمه "، "حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها" و " گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه" ، نشانگر اهتمام بیمه مرکزی ایران به بهره­ برداری از مقررات جهانی بوده است. به هر طریق تلاش برای همگرایی مقررات ایرانی با مقررات جهانی، نیازمند تلاش و مشارکت فعال تمامی بازیگران تاثیر گذار بر صنعت بیمه ایران است.

منبع : وب سایت سندیکای بیمه گران ایران 

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان